Gecombineerde leefstijlinterventie, hard nodig

Afgelopen week waren er diverse berichten in de media omtrent voeding en leefstijl. Zo was er het bericht over de diëtistenvereniging die nauwe banden zou hebben met de voedingsindustrie en hebben wetenschappers en artsen in een open brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gepleit voor een hardere aanpak van de suikerindustrie ter preventie van dementie (ook wel diabetes type 3 genoemd). In deze brief doen ze o.a. een oproep aan burgers en (para)medici om de gecombineerde leefstijlinterventie te omarmen. Dit is een maatregel vanuit de basisverzekering, waar helaas nog geen goeie invulling aan wordt gegeven.

Deze berichtgeving is hard nodig. Vooral ter bescherming van de burger, maar ook om de zorgkosten beheersbaar te maken.

Overheid, neem je verantwoordelijkheid

Het staat onomstotelijk vast dat er enorme (individuele) gezondheidswinst valt te behalen met voeding- en leefstijlaanpassingen. Waar ik echter bang voor ben is dat de consument een beetje moe wordt van al die verschillende berichten. Met als gevolg dat men de boodschap om gezonder te eten en je leefstijl eens kritisch onder de loep te nemen, aan zich voorbij laat gaan. Of men wil het allemaal zo goed mogelijk doen, maar ziet door de bomen het bos niet meer met het gevolg ‘gezondheidsstress’. Natuurlijk is gezondheid niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid en heb je daar als individu een grote rol in. Maar de overheid kan wel een omgeving creëren, waarin het maken van gezonde keuzes eenvoudiger en vanzelfsprekender wordt. Voorkom bijvoorbeeld misleiding in de supermarkt. In de meeste gevallen zou ik zeggen dat de overheid minder wet- en regelgeving moet nastreven, maar richting de voedingsmiddelenindustrie zou ik graag meer wet- en regelgeving zien om het voor de consument transparanter te maken en de misleiding te stoppen. Een voorbeeld om duidelijk te maken wat ik hiermee bedoel.

Volkorengranen als voorbeeld

Het moge duidelijk zijn dat wij van de voedingsmiddelenindustrie niet hoeven te verwachten dat ze gezonde voeding op de markt brengen. Het moet vooral goed verkopen. Ze zullen dan ook alle mazen in de wet gebruiken om die doelstelling te halen. Een voorbeeld: de Gezondheidsraad geeft aan dat er overtuigend bewijs is dat het nuttigen van volkorenproducten het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Daarom wordt op voedingsetiketten vooral de aandacht gevestigd op het woord volkoren. In Nederland is de term ‘volkoren’ alleen beschermd als het gaat om volkorenbrood en volkorenmeel: in de Warenwet is vastgelegd dat volkorenbrood voor 100% uit volkorenmeel moet bestaan. Voor andere producten, zoals bijvoorbeeld volkoren ontbijtkoek is de term ‘volkoren’ in de Nederlandse warenwet niet omschreven. Ik heb een volkoren ontbijtkoek bekeken; hoofdingrediënt glucose-fructosestroop, gevolgd door slechts 24% volkorenroggemeel aangevuld met bloem. De rest van de ingrediënten laat ik voor nu even buiten beschouwing, maar geloof me, dit product doet meer kwaad voor je gezondheid dan goed. Dit is dus zo’n maas in de wet, waar de voedingsmiddelenindustrie dankbaar gebruik van maakt, door te pas en te onpas het predicaat volkoren te gebruiken. Volkomen misleidend dus!

De overheid verandert niet zo snel, maar jij kunt dat wel

De overheid heeft als taak om voor de gehele Nederlandse bevolking goed gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Maar ondanks de schreeuw van zorgprofessionals, zal de overheid niet zo snel in beweging komen. Jij als individu kan wel snel in actie komen door zelf de regie over je gezondheid te nemen.

Om je op weg te helpen, mijn eigen schijf van vijf

De reddingsboei voor jouw gezondheid

Gezondheidswinst behaal je makkelijk door voor jezelf te bepalen waar jij stappen kunt zetten in één van onderstaande 5 aandachtsgebieden. De reddingsboei voor jouw gezondheid. Met als gevolg meer kwaliteit van leven. En kwaliteit van leven wordt door een groot gedeelte bepaalt door de mate van energie die je hebt. Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken met het vertalen van bovenstaande 5 aandachtsgebieden naar jouw persoonlijke situatie, dan help ik je graag!

Met realistische en praktische stappen maken we het tot een haalbaar en blijvend succes. Stuur een mail naar info@margrietjansen.nl of bel 0597-870084 tijdens het gratis spreekuur op dinsdagen van 9:30 uur tot 10:30 uur of kijk op mijn website www.margrietjansen.nl. We bespreken dan samen de mogelijkheden hoe jij gezondheidswinst kunt behalen.