LEEFSTIJL

Een positieve leefstijlverandering levert je veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. Het is vooral de combinatie van sport, voeding en beweging die blijvend effect heeft op je gezondheid. Dat geldt voor iedereen.

Een gezonde leefstijl vraagt om een structurele gedragsverandering en dat blijkt vaak een flinke uitdaging. Om je gedrag aan te passen, moet je vastgeroeste patronen doorbreken en dat is niet makkelijk. Dat vraagt tijd en inspanning. Het is noodzakelijk dat je werkelijk wilt veranderen en dat je over voldoende motivatie beschikt. Ook moet je je eerst bewust zijn van de mogelijke consequenties van je huidige leefstijl.

Leefstijlverandering kost tijd

Er zijn verschillende belangrijke factoren om je leefstijl en eetgedrag te veranderen. Je moet weten wat een gezonde leefstijl inhoudt en je hebt de vaardigheden en doorzettingsvermogen nodig om je gedrag te kunnen veranderen. Samen formuleren we doelstellingen die voor jou haalbaar en realistisch zijn. En met de juiste adviezen, begeleiding en ondersteuning kun je een nieuwe, gezondere leefstijl ontwikkelen en deze uiteindelijk ook volhouden.

We gaan voor een effect op lange termijn: gezondheid en leefstijl is een continu proces, leefstijlverandering kost tijd en moet stapje bij stapje gebeuren.