Disclaimer

Margriet Jansen orthomoleculair therapeut, hierna te noemen Margriet Jansen, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op deze website. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Margriet Jansen is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Margriet Jansen kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Intellectueel eigendom

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margriet Jansen.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt mede gedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Margriet Jansen wordt onderzocht of geanalyseerd. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Margriet Jansen aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Margriet Jansen via de mail, info@margrietjansen.nl.